Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Educació (canvi d’assignació d’una plaça d’escola primària)


31/05/2022