Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a disciplina urbanística


25/05/2022