Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Disciplina urbanística (tramitació d’una llicència d’obres)


31/05/2022