Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Disciplina urbanística (ordre de protecció de legalitat urbanística)


31/05/2022