Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a contaminació acústica (Districte de Sant Andreu)


25/05/2022