Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a contaminació acústica a l’espai públic


18/05/2022