Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (reclamació de responsabilitat patrimonial)


31/05/2022