Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (manca de resposta municipal)


13/06/2022