Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (infraestructures i obra pública)


13/06/2022