Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (gestió i recaptació de taxes)


13/06/2022