Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (dificultats per tramitar una subvenció)


13/06/2022