Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (dificultats per exercir el dret d’accés a la informació pública)


13/06/2022