Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (acomiadament de persones en una empresa que executa un contracte de serveis)


8/08/2022