Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (queixa per l’atenció rebuda a un Punt Verd)


13/06/2022