Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (possible causa d’abstenció en la tramitació d’una iniciativa ciutadana)


31/05/2022