Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (disconformitat amb la resposta municipal)


31/05/2022