Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (comunicació pública)


31/05/2022