Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa que denuncia problemes de convivència per l’ocupació d’un habitatge


18/05/2022