Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa que denuncia la degradació del passatge Bernardí Martorell


17/05/2022