Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa per la manca d’intervenció de la Guàrdia Urbana


17/05/2022