Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa per la disconformitat en l’ús de les dades de caràcter personal


18/05/2022