Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa per la disconformitat eles despeses de reparació d’un nínxol


18/05/2022