Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa per la contaminació acústica i atmosfèrica del carrer Aragó


18/05/2022