Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa per la contaminació acústica dels jardins Clara Campoamor


18/05/2022