Resolució de la Sindicatura de Greuges envers un procediment sancionador vinculat a les mesures covid-19


17/05/2022