Resolució de la Sindicatura de Greuges envers l’actuació d’un Centre de Serveis Socials (CSS)


17/05/2022