Resolució de la Sindicatura de Greuges envers la contaminació acústica ocasionada per la maquinària de climatització del Centre de Control de TMB


17/05/2022