Resolució de la Sindicatura de Greuges envers diverses queixes presentades pels criteris d’accés a la Targeta Rosa


18/05/2022