Resolució de la Sindicatura de Greuges en matèria d’empadronament


17/05/2022