Decisió de la Sindicatura de Greuges en matèria de gestió de tributs (pagament de l’IBI)


22/10/2021