Decisió de la síndica de greuges sobre una actuació d’ofici referent al Reglament per a l’adjudicació d’habitatges d’emergència social a Barcelona


22/03/2021