Decisió de la síndica de greuges referent a una queixa sobre llicències d’activitat


22/03/2021