Decisió de la síndica de greuges referent a una queixa sobre cultura


22/03/2021