Decisió de la síndica de greuges referent a una queixa sobre contaminació acústica


22/03/2021