Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada sobre contaminació acústica (concert de la Damm)


22/03/2021