Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada pels grups de CiU, PP i Ciutadans en matèria de participació ciutadana


22/03/2021