Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria d’infraestructures i obres


25/11/2020