Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria d’Esport (Manteniment piscines exteriors dels CEM)


22/03/2021