Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria d’Esport (Mal estat instal·lacions esportives municipals Teixonera-Vall d’Hebron)


22/03/2021