Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Transport públic de viatgers (Targeta T-16)


22/03/2021