Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Serveis Socials Especialitzats (Residències de gent gran)


22/03/2021