Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Seguretat i protecció (Interior d’illa al c/Calàbria)


22/03/2021