Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Règim laboral (Condicions de la borsa de treball de l’Ajuntament)


22/03/2021