Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Règim funcionarial (Segona activitat de la Guàrdia Urbana)


22/03/2021