Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria de planejament i gestió urbanística sobre Can Vies


22/03/2021