Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Parcs i Jardins (Mal estat de les Àrees d’Esbarjo per a Gossos)


22/03/2021