Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Llicències d’ocupació de l’espai públic (Terrasses carrer Blai)


22/03/2021