Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria de llicències d’activitat econòmica (pisos turístics)


22/03/2021