Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria de contaminació ambiental i manca de salubritat (resolució del novembre del 2012 sobre el forn de l’Eixample que ha explotat)


22/03/2021