Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Contaminació acústica (Zona càrrega i descàrrega del mercat de Santa Caterina)


22/03/2021